vastgeroestmet nieuwe ogen kijken
kon te pijnlijk zijn,
en niemand wist of die pijn ooit te genezen was,
daarom bleven we maar zo,
vastgeroest in trouw.

dit is nooit mijn thuis geweest

                                                                                                   
dit is nooit mijn thuis geweest

nu weer zo ver                                                                                          bijna genaderd
                                                                                           nu weer zo ver


weerstand
vijandige wereld
bestaat niet
alleen je eigen weerstand


                                                                    
                                                          

achter de grijze leegtekleurige eenzaamheid
 door nooit alleen zijn,
want de bodem niet geraakt
achter de grijze leegte.

machteloos


               
                                                                                                                                 
                                                                          machteloos,
                                                                          eerder ook 
                                                                     en later
                                                                                   

voorbijganger                                             pantser van eenzelvigheid
voorbijganger

wat doen wij in de tussentijd?

maar wat doen wij in de tussentijd?

                                                                                                       

nooit verdwaald                                                                                 Uitgeput door nooit verdwaald

Of is er niets dan tijd?


                                                                                Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?
                                                                                                                              M.Vasalis

vergeten


kan ik mij overleveren aan
wat ik vergeten ben?

diep van binnen


vergankelijkheid - vroeger dacht ik dat het niet bestond,
en ergens diep van binnen weet ik nog, dat alles eeuwig blijft bestaan


maar ik heb gezwegen


                                                                    Het lijkt of ik jaren heb geschreeuwd,
                                             maar ik heb gezwegen,
                                  ik was niet thuis
                                                                                             
Toon Tellegen
            

een stenen pad gebeiteld

                                                                                               tijd en gedachten hebben
                                                                           een stenen pad gebeiteld

denken, ondoorgrondelijk, breidt zich uit


 denken, ondoorgrondelijk, breidt zich  uit
en spint je in

Duizenden plaatjes


Duizenden plaatjes in een zwaartillend hoofd.
 Je zit er maar mee op de achterste rij van je eigen theater.
Jan Eijkelboom

alsof er niets bestaat


                                                                 alsof er niets bestaat.....

een teder lied

                                                                                                                                 een teder lied

vanwaar dit komen en waarheen dit gaan?


De ware zin heeft niemand nog verstaan: 
vanwaar dit komen en waarheen dit gaan?
                                                Omar Khayyam