achter de grijze leegtekleurige eenzaamheid
 door nooit alleen zijn,
want de bodem niet geraakt
achter de grijze leegte.

voorbijganger


                                            sluipend pantser van eenzelvigheid
voorbijganger

nooit verdwaald                                                                                 Uitgeput door nooit verdwaald

maar ik heb gezwegen


                                                                    Het lijkt of ik jaren heb geschreeuwd,
                                             maar ik heb gezwegen,
                                  ik was niet thuis
                                                                                             
Toon Tellegen
            

bijna alsof er niets bestaat


                                                                bijna alsof er niets bestaat.....

een teder lied

                                                                                                                                 een teder lied

vanwaar dit komen en waarheen dit gaan?


De ware zin heeft niemand nog verstaan: 
vanwaar dit komen en waarheen dit gaan?
                                                Omar Khayyam

zijn eigen taal met mondjesmaat                                                                           alleen zijn eigen taal gesproken.
                                                                           met mondjesmaat

de ongevraagde vraag                                                                                       de ongevraagde vraag